Boek - Bijbel voor kinderen

Door: Boeken

 Auteur: Ron Schröder. Met deze bijbel voor kinderen, een bundeling van het Oude en het Nieuwe Testament, hebben de auteurs een duidelijk doel voor ogen: het toegankelijk en helder vertellen van eeuwenoude verhalen voor jonge kinderen over alledaagse mensen en hun verhouding tot God. In het Oude Testament lezen we hoe God de wereld schiep en samen met Zijn volk op weg ging naar het beloofde land: een lange reis vol tegenslagen en gevaren. Het Nieuwe Testament vertelt over de stal waar Jezus werd geboren. We lezen hoe hij met zijn leerlingen rondtrok om de mensen over God te vertellen. Maar niet iedereen was daar gelukkig mee… Alex de Wolf maakte bij deze prachtige verhalen sfeervolle illustraties.

Een geillustreerde kinderbijbel voor jonge kinderen. In deze herdruk zijn de verhalen van het Oude en het Nieuwe Testament achter elkaar opgenomen en niet als keerdruk. Oorspronkelijk verscheen deze kinderbijbel in twee afzonderlijke delen (8e en 9e druk, 2007). De twee auteurs hebben samengewerkt met een predikant en geprobeerd om de boodschap van de Bijbeltekst in hun navertelling naar voren te laten komen. Zij wilden een 'verantwoorde Bijbel' maken, schrijven zij. Dit is hun niet altijd gelukt. Bij de bewerking zijn soms essentiele verhaalelementen weggelaten, ook al werd ernaar gestreefd om de Bijbeltekst te volgen. Het joodse karakter van de Bijbel komt niet sterk naar voren. In plaats van de sjabbat wordt over de zondag gesproken. De verhaalstijl is eenvoudig en weinig verrassend. De keuze van de navertelde bijbelpassages is uitgebreider dan meestal het geval is. De kinderbijbel is rijk geillustreerd met kindvriendelijke waterverfillustraties in schetsmatige stijl, met beperkte aandacht voor de historische situering. Het is wel een aanvulling op andere kinderbijbels door de uitgebreidere keuze van Bijbelverhalen en wegens de tekstgerichtheid. Inhoudelijk ongewijzigde herdruk. Vanaf ca. 5 jaar.

Prof. dr. K.A.D. Smelik

Huidige voorraad:Gerelateerde producten